• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • +98
  • سایت و کانال آهن ایران نو صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 24,300
2 14 شاخه آجدار A3 24,300
3 16 شاخه آجدار A3 23,600
4 18 شاخه آجدار A3 22,300
5 20 شاخه آجدار A3 22,400
6 22 شاخه آجدار A3 22,300
7 25 شاخه آجدار A3 22,300
8 28 شاخه آجدار A3 22,300
9 32 شاخه آجدار A3 22,300

کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 23,900
2 10 شاخه آجدار A3 22,800
3 12 شاخه آجدار A3 22,800
4 14 شاخه آجدار A3 22,300
5 16 شاخه آجدار A3 22300
6 18 شاخه آجدار A3 22,300
7 20 شاخه آجدار A3 22300
8 22 شاخه آجدار A3 22400
9 25 شاخه آجدار A3 22200
10 28 شاخه آجدار A3 22200
11 30 شاخه آجدار A3 22400
12 32 شاخه آجدار A3 22200
13 40 شاخه آجدار A3 22400

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22,500
2 10 شاخه آجدار A2 21,200
3 12 شاخه آجدار A2 21,200
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A2
5 16 شاخه آجدار A2
شمس سپهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 کلاف ساده A2 21200
2 12 کلاف آجدار A3 21200
3 14 کلاف آجدار A2 21200
4 14 کلاف آجدار A3 21200
5 16 کلاف آجدار A2 21200
6 16 شاخه آجدار A3 21200
7 20 شاخه آجدار A4
8
9
10

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22,150
2 10 شاخه آجدار A2 21,850
3 12 شاخه آجدار A3 21,550
4 14 شاخه آجدار A3 21,550
5 16 شاخه آجدار A3 21,550
6 18 شاخه آجدار A3 21,550
7 20 شاخه آجدار A3 21,550
8 22 شاخه آجدار A3 21,550
9 25 شاخه آجدار A3 21550
10 28 شاخه آجدار A3 21,550
11 32 شاخه آجدار A3 21,550

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22600
2 10 شاخه آجدار A2 21300
3 12 شاخه آجدار A2 21300
4 14 شاخه آجدار A3 20800
5 16 شاخه آجدار A3 20800
6 18 شاخه آجدار A3 20800
7 20 شاخه آجدار A3 20800
8 22 شاخه آجدار A3 20800
9 25 شاخه آجدار A3 20800

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 22000
2 12 شاخه آجدار A3 21900
3 14 شاخه آجدار A3 21000
4 16 شاخه آجدار A3 21000
5 18 شاخه آجدار A3 21000
6 20 شاخه آجدار A3 21000
7 22 شاخه آجدار A3 21000
8 25 شاخه آجدار A3 21000
9 28 شاخه آجدار A3 21500
10 32 شاخه آجدار A3 21500

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 20750
2 18 شاخه آجدار A3 20750
3 20 شاخه آجدار A3 20750
4 22 شاخه آجدار A3 20750
5 25 شاخه آجدار A3 20750
6 28 شاخه آجدار A3 20750

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22000
2 10 شاخه آجدار A2 21800
3 12 شاخه آجدار A3 21400
4 14 شاخه آجدار A3 21400
5 16 شاخه آجدار A3 21400
6 18 شاخه آجدار A3 21400
7 20 شاخه آجدار A3 21400
8 22 شاخه آجدار A3 21400
9 25 شاخه آجدار A3 21400
10 28 شاخه آجدار A3 21400

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22150
2 10 شاخه آجدار A2 21850
3 12 شاخه آجدار A3 21550
4 14 شاخه آجدار A3 21550
5 16 شاخه آجدار A3 21550
6 18 شاخه آجدار A3 21550
7 20 شاخه آجدار A3 21550
8 22 شاخه آجدار A3 21550

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A2 -A3
4 14 شاخه آجدار A2 - A3 
5 16 شاخه آجدار  A2 - A3 
6 18 شاخه آجدار A2 - A3
7 20 شاخه آجدار A2 - A3
8 22 شاخه آجدار A2 - A3
9 25 شاخه آجدار A2 - A3
فولاد سپهر ایرانیان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22300
2 10 شاخه آجدار A2 21500
3 12 شاخه آجدار A2 21500
4 16 شاخه آجدار A2
5 8 شاخه آجدار A3 23100
6 14 شاخه آجدار A3
7 16 شاخه آجدار A3
8 18 شاخه آجدار A3
9 20 شاخه آجدار A3
10 22 شاخه آجدار A3

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3 21950
3 14 شاخه آجدار A3 21250
4 16 شاخه آجدار A3
5 18 شاخه آجدار A3 21150
6 20 شاخه آجدار A3
7 22 شاخه آجدار A3 21150
8 25 شاخه آجدار A3 21150
9 28 شاخه آجدار A3

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3
2 14 شاخه آجدار A3 21100
3 16 شاخه آجدار A3 21100
4 18 شاخه آجدار A3 21100
5 20 شاخه آجدار A3 21100
6 22 شاخه آجدار A3 21100
7 25 شاخه آجدار A3 21100
8 28 شاخه آجدار A3 21100
9 32 شاخه آجدار A3

کیان کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2
2 12 شاخه آجدار A2
3 16 شاخه آجدار A3

صنعت بناب (شاهین بناب)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22000
2 10 شاخه آجدار A2 21900
3 8 کلاف آجدار A3 23000
4 10 کلاف آجدار A3 23000
5 12 کلاف آجدار A3 21300
6 14 شاخه آجدار A3 21300
7 16 شاخه آجدار A3 21300
8 18 شاخه آجدار A3 21300
9 20 شاخه آجدار A3 21300
10 22 شاخه آجدار A3 21300
11 25 شاخه آجدار A3 21300
12 28 شاخه آجدار A3 21300

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 20800
2 16 شاخه آجدار A3 20800
3 18 شاخه آجدار A3 20800
4 20 شاخه آجدار A3 20800
فولاد روهینا دزفول
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 23000-
2 10 شاخه آجدار A3 22600
3 12 شاخه آجدار A3 22000
4 14 شاخه آجدار A3 21800
5 16 شاخه آجدار A3 21800
6 18 شاخه آجدار A3 21800
7 20 شاخه آجدار A3 21800
8 22 شاخه آجدار A3 21800
9 25 شاخه آجدار A3 21800
10 28 شاخه آجدار A3 21800
11 32 شاخه آجدار A3 21800
فولاد خرمدشت
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A3
3 12 شاخه آجدار A2
12 شاخه آجدار A3

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 22100
2 10 شاخه آجدار A3 23450
3 12 شاخه آجدار A2 21300
4 12 شاخه آجدار A3 21500
5 14 شاخه آجدار A2
6 14 شاخه آجدار A3
7 16 شاخه آجدار A2 21200
8 16 شاخه آجدار A3 21400
9 18 شاخه آجدار A3
10 20 شاخه آجدار A3 21400
11 22 شاخه آجدار A3
12 25 شاخه آجدار A3
13 28 شاخه آجدار A3
14 32 شاخه آجدار A3

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2
2 8 کلاف آجدار A2
3 10 کلاف آجدار A2

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A3 21000
4 16 شاخه آجدار A3 21000
5 18 شاخه آجدار A3 21000
6 20 شاخه آجدار A3 21000
7 22 شاخه آجدار A3 21000
8 25 شاخه آجدار A3 21000
9 28 شاخه آجدار A3
10 32 شاخه آجدار A3 21000

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22650
2 10 شاخه آجدار A2 21550
3 12 شاخه آجدار A2 21350
4 14 شاخه آجدار A2 21350
5 16 شاخه آجدار A3 21350
6 18 شاخه آجدار A3 21350
7 20 شاخه آجدار A3 21350

امین تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2 22200
2 10 کلاف آجدار A2 22000
3 12 کلاف آجدار A3 21350
4 14 کلاف آجدار A3 21350
5 16 شاخه آجدار A3 21350
6 18 شاخه آجدار A3 21350
7 20 شاخه آجدار A3 21350
8 22 شاخه آجدار A3 21350
9 25 شاخه آجدار A3 21350
10 28 شاخه آجدار A3 21350
11 32 شاخه آجدار A3

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22000
2 10 شاخه آجدار A2 21800
3 12 شاخه آجدار A3 21400
4 14 شاخه آجدار A3 21400
5 16 شاخه آجدار A3 21400
6 18 شاخه آجدار A3 21400
7 20 شاخه آجدار A3 21400
8 22 شاخه آجدار A3 21400
9 25 شاخه آجدار A3 21400
10 28 شاخه آجدار A3 21400
11 32 شاخه آجدار A3 21400

بافق یزد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3 22200
3 14 شاخه آجدار A3 21300
4 16 شاخه آجدار A3 21300
5 18 شاخه آجدار A3 21200
6 20 شاخه آجدار A3 21200
7 22 شاخه آجدار A3 21200
8 25 شاخه آجدار A3 21200
9 32 شاخه آجدار A3 21200

آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3
2 14 شاخه آجدار A3 21200
3 16 شاخه آجدار A3
4 18 شاخه آجدار A3
5 20 شاخه آجدار A3 21200
6 22 شاخه آجدار A3 21200
7 25 شاخه آجدار A3

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A3 21400
4 16 شاخه آجدار A3 21400
5 18 شاخه آجدار A3 21400
6 20 شاخه آجدار A3 21400
7 22 شاخه آجدار A3 21400
8 25 شاخه آجدار A3 21400
9 28 شاخه آجدار (آلیاژی) A3 21600
10 32 شاخه آجدار (آلیاژی) A3 21600

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 20650
2 16 شاخه آجدار A3 20650
3 18 شاخه آجدار A3
4 22 شاخه آجدار A3 20650
5 25 شاخه آجدار A3

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3
8 22 شاخه آجدار A3
9 25 شاخه آجدار A3

هیربد زرندیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A3
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3
8 22 شاخه آجدار A3
9 25 شاخه آجدار A3
10 28 شاخه آجدار A3
11 32 شاخه آجدار A3

ارتباط با ما

تلفن :

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ثبت سفارش

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ایمیل نامعتبر است

درخواست خود را درج نمایید

لطفا نوع محصول ، برند و در حد امکان جزییات درخواست خود را درج نمایید.

کانال تلگرام آهن ایران نو

قیمت روز آهن را در کانال تلگرام ما دنبال کنید