• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • +98
  • سایت و کانال آهن ایران نو صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 23500
2 14 شاخه آجدار A3 23500
3 16 شاخه آجدار A3 23500
4 18 شاخه آجدار A3 22900
5 20 شاخه آجدار A3 22900
6 22 شاخه آجدار A3 22900
7 25 شاخه آجدار A3 22900
8 28 شاخه آجدار A3 22900
9 32 شاخه آجدار A3 22900

کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3
2 10 شاخه آجدار A3 24500
3 12 شاخه آجدار A3 23600
4 14 شاخه آجدار A3 23600
5 16 شاخه آجدار A3 23600
6 18 شاخه آجدار A3 23000
7 20 شاخه آجدار A3 23000
8 22 شاخه آجدار A3 23000
9 25 شاخه آجدار A3 23000
10 28 شاخه آجدار A3 23000
11 30 شاخه آجدار A3 23000
12 32 شاخه آجدار A3 23000
13 40 شاخه آجدار A3 23000

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A2
5 16 شاخه آجدار A2
شمس سپهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 کلاف ساده A2 20000
2 12 کلاف آجدار A3 20000
3 14 کلاف آجدار A2 20000
4 14 کلاف آجدار A3 20000
5 16 کلاف آجدار A2 20000
6 16 شاخه آجدار A3 20000
7 20 شاخه آجدار A4
8
9
10

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 21800
2 10 شاخه آجدار A2 21400
3 12 شاخه آجدار A3 21100
4 14 شاخه آجدار A3 21100
5 16 شاخه آجدار A3 21100
6 18 شاخه آجدار A3 21100
7 20 شاخه آجدار A3 21100
8 22 شاخه آجدار A3 21100
9 25 شاخه آجدار A3 21100
10 28 شاخه آجدار A3 21100
11 32 شاخه آجدار A3 21100

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22200
2 10 شاخه آجدار A2 20000
3 12 شاخه آجدار A2 20000
4 14 شاخه آجدار A3 20000
5 16 شاخه آجدار A3 20000
6 18 شاخه آجدار A3 20000
7 20 شاخه آجدار A3 20000
8 22 شاخه آجدار A3 20000
9 25 شاخه آجدار A3 20000

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 21300
2 12 شاخه آجدار A3 21200
3 14 شاخه آجدار A3 20300
4 16 شاخه آجدار A3 20300
5 18 شاخه آجدار A3 20300
6 20 شاخه آجدار A3 20300
7 22 شاخه آجدار A3 20300
8 25 شاخه آجدار A3 20300
9 28 شاخه آجدار A3 20800
10 32 شاخه آجدار A3 20800

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 19500
2 18 شاخه آجدار A3 19500
3 20 شاخه آجدار A3 19500
4 22 شاخه آجدار A3 19500
5 25 شاخه آجدار A3 19500
6 28 شاخه آجدار A3 19500

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22150
2 10 شاخه آجدار A2 21950
3 12 شاخه آجدار A3 21350
4 14 شاخه آجدار A3 21350
5 16 شاخه آجدار A3 21350
6 18 شاخه آجدار A3 21350
7 20 شاخه آجدار A3 21350
8 22 شاخه آجدار A3 21350
9 25 شاخه آجدار A3 21350
10 28 شاخه آجدار A3 21350

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 21800
2 10 شاخه آجدار A2 21500
3 12 شاخه آجدار A3 21200
4 14 شاخه آجدار A3 21200
5 16 شاخه آجدار A3 21200
6 18 شاخه آجدار A3 21200
7 20 شاخه آجدار A3 21200
8 22 شاخه آجدار A3 21200

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23700
2 10 شاخه آجدار A2 22000
3 12 شاخه آجدار A2 -A3 21600
4 14 شاخه آجدار A2 - A3  21500
5 16 شاخه آجدار  A2 - A3  21500
6 18 شاخه آجدار A2 - A3 21500
7 20 شاخه آجدار A2 - A3 21500
8 22 شاخه آجدار A2 - A3 21500
9 25 شاخه آجدار A2 - A3 21500
فولاد سپهر ایرانیان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A2 20300
4 16 شاخه آجدار A2
5 12 شاخه آجدار A3
6 14 شاخه آجدار A3 20100
7 16 شاخه آجدار A3 20100
8 18 شاخه آجدار A3 20100
9 20 شاخه آجدار A3 20100
10 22 شاخه آجدار A3

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A3
4 16 شاخه آجدار A3
5 18 شاخه آجدار A3
6 20 شاخه آجدار A3
7 22 شاخه آجدار A3
8 25 شاخه آجدار A3
9 28 شاخه آجدار A3

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 20500
2 14 شاخه آجدار A3 20000
3 16 شاخه آجدار A3 20000
4 18 شاخه آجدار A3 20000
5 20 شاخه آجدار A3 20000
6 22 شاخه آجدار A3 20000
7 25 شاخه آجدار A3 20000
8 28 شاخه آجدار A3 20000
9 32 شاخه آجدار A3 20500

کیان کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 19750
2 12 شاخه آجدار A2
3 16 شاخه آجدار A3

صنعت بناب (شاهین بناب)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 21550
2 10 شاخه آجدار A2 21300
3 8 کلاف آجدار A3 22550
4 10 کلاف آجدار A3 22550
5 12 کلاف آجدار A3 21000
6 14 شاخه آجدار A3 21000
7 16 شاخه آجدار A3 21000
8 18 شاخه آجدار A3 21000
9 20 شاخه آجدار A3 21000
10 22 شاخه آجدار A3 21000
11 25 شاخه آجدار A3 21000
12 28 شاخه آجدار A3 21000

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 19600
2 16 شاخه آجدار A3 19600
3 18 شاخه آجدار A3
4 20 شاخه آجدار A3
فولاد روهینا دزفول
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 23100
2 10 شاخه آجدار A3 23100
3 12 شاخه آجدار A3 21600
4 14 شاخه آجدار A3 21600
5 16 شاخه آجدار A3 21600
6 18 شاخه آجدار A3 21600
7 20 شاخه آجدار A3 21600
8 22 شاخه آجدار A3 21600
9 25 شاخه آجدار A3 21600
10 28 شاخه آجدار A3 21600
11 32 شاخه آجدار A3 21600
فولاد خرمدشت
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 21000
2 10 شاخه آجدار A3 21500
3 12 شاخه آجدار A2
12 شاخه آجدار A3

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 21900
2 10 شاخه آجدار A3
3 12 شاخه آجدار A2 21100
4 12 شاخه آجدار A3
5 14 شاخه آجدار A2 21000
6 14 شاخه آجدار A3 21200
7 16 شاخه آجدار A2 21000
8 16 شاخه آجدار A3
9 18 شاخه آجدار A3 21200
10 20 شاخه آجدار A3
11 22 شاخه آجدار A3
12 25 شاخه آجدار A3
13 28 شاخه آجدار A3
14 32 شاخه آجدار A3

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2
2 8 کلاف آجدار A2
3 10 کلاف آجدار A2

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 21850
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A3 20550
4 16 شاخه آجدار A3 20550
5 18 شاخه آجدار A3 20550
6 20 شاخه آجدار A3 20550
7 22 شاخه آجدار A3 20550
8 25 شاخه آجدار A3 20550
9 28 شاخه آجدار A3 20550
10 32 شاخه آجدار A3 20550

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 21900
2 10 شاخه آجدار A2 21050
3 12 شاخه آجدار A2 20450
4 14 شاخه آجدار A2 20450
5 16 شاخه آجدار A3 20450
6 18 شاخه آجدار A3 20450
7 20 شاخه آجدار A3 20450

امین تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2 21400
2 10 کلاف آجدار A2 21200
3 12 کلاف آجدار A3 20900
4 14 کلاف آجدار A3 20900
5 16 شاخه آجدار A3 20900
6 18 شاخه آجدار A3 20900
7 20 شاخه آجدار A3 20900
8 22 شاخه آجدار A3 20900
9 25 شاخه آجدار A3 20900
10 28 شاخه آجدار A3 20900
11 32 شاخه آجدار A3 20900

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 21500
2 10 شاخه آجدار A2 21300
3 12 شاخه آجدار A3 21000
4 14 شاخه آجدار A3 21000
5 16 شاخه آجدار A3 21000
6 18 شاخه آجدار A3 21000
7 20 شاخه آجدار A3 21000
8 22 شاخه آجدار A3 21000
9 25 شاخه آجدار A3 21000
10 28 شاخه آجدار A3 21000
11 32 شاخه آجدار A3 21000

بافق یزد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 21900
2 12 شاخه آجدار A3 21650
3 14 شاخه آجدار A3 21000
4 16 شاخه آجدار A3 21000
5 18 شاخه آجدار A3 20900
6 20 شاخه آجدار A3 20900
7 22 شاخه آجدار A3 20900
8 25 شاخه آجدار A3 20900
9 32 شاخه آجدار A3 20900

آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 20200
2 14 شاخه آجدار A3 20200
3 16 شاخه آجدار A3 20200
4 18 شاخه آجدار A3 20200
5 20 شاخه آجدار A3 20200
6 22 شاخه آجدار A3 20200
7 25 شاخه آجدار A3 20200

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3 22000
3 14 شاخه آجدار A3 20900
4 16 شاخه آجدار A3 20900
5 18 شاخه آجدار A3 20900
6 20 شاخه آجدار A3 20900
7 22 شاخه آجدار A3 20900
8 25 شاخه آجدار A3 20900
9 28 شاخه آجدار (آلیاژی) A3
10 32 شاخه آجدار (آلیاژی) A3

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 19900
2 16 شاخه آجدار A3 19900
3 18 شاخه آجدار A3 19900
4 20 شاخه آجدار A3 19900
5 22 شاخه آجدار A3 19900

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3
8 22 شاخه آجدار A3
9 25 شاخه آجدار A3

هیربد زرندیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A3
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3
8 22 شاخه آجدار A3
9 25 شاخه آجدار A3
10 28 شاخه آجدار A3
11 32 شاخه آجدار A3

ارتباط با ما

تلفن :

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ثبت سفارش

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ایمیل نامعتبر است

درخواست خود را درج نمایید

لطفا نوع محصول ، برند و در حد امکان جزییات درخواست خود را درج نمایید.

کانال تلگرام آهن ایران نو

قیمت روز آهن را در کانال تلگرام ما دنبال کنید