• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • +98
  • سایت و کانال آهن ایران نو صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 26100
2 14 شاخه آجدار A3 26100
3 16 شاخه آجدار A3 25900
4 18 شاخه آجدار A3 24000
5 20 شاخه آجدار A3 24000
6 22 شاخه آجدار A3 24000
7 25 شاخه آجدار A3 24000
8 28 شاخه آجدار A3 24000
9 32 شاخه آجدار A3 24000

کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 24800
2 10 شاخه آجدار A2 -
3 12 شاخه آجدار A3 23900
4 10 شاخه آجدار A3 -
5 14 شاخه آجدار A3 -
6 16 شاخه آجدار A3 23900
7 18 شاخه آجدار A3 23400
8 20 شاخه آجدار A3 23400
9 22 شاخه آجدار A4 23400
10 28 شاخه آجدار A4 23400
11 30 شاخه آجدار A3 23400
12 36 شاخه آجدار A3 23400
13 40 شاخه آجدار A1 -

فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23000
2 10 شاخه آجدار A2 22250
3 12 شاخه آجدار A2 22250
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3

پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23050
2 10 شاخه آجدار A2 22300
3 12 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A2
5 16 شاخه آجدار A2
شمس سپهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 کلاف ساده A2 23450
2 12 کلاف آجدار A3 23450
3 14 کلاف آجدار A2 23450
4 14 کلاف آجدار A3 23450
5 16 کلاف آجدار A2 23450
6 16 شاخه آجدار A3 23450
7 20 شاخه آجدار A4
8
9
10

آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 24200
2 10 شاخه آجدار A2 23900
3 12 شاخه آجدار A3 23600
4 14 شاخه آجدار A3 23600
5 16 شاخه آجدار A3 23600
6 18 شاخه آجدار A3 23600
7 20 شاخه آجدار A3 23600
8 22 شاخه آجدار A3 23600
9 25 شاخه آجدار A3 23600
10 28 شاخه آجدار A3 23600
11 32 شاخه آجدار A3 23600

سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23900
2 10 شاخه آجدار A2 22800
3 12 شاخه آجدار A2 22800
4 14 شاخه آجدار A3 22800
5 16 شاخه آجدار A3 22800
6 18 شاخه آجدار A3 22800
7 20 شاخه آجدار A3 22800
8 22 شاخه آجدار A3 22800
9 25 شاخه آجدار A3 22800

پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 24500
2 12 شاخه آجدار A3 24500
3 14 شاخه آجدار A3 23000
4 16 شاخه آجدار A3 23000
5 18 شاخه آجدار A3 23000
6 20 شاخه آجدار A3 23000
7 22 شاخه آجدار A3 23000
8 25 شاخه آجدار A3 23000
9 28 شاخه آجدار A3
10 32 شاخه آجدار A3

ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 16 شاخه آجدار A3 22700
2 18 شاخه آجدار A3 22700
3 20 شاخه آجدار A3 22700
4 22 شاخه آجدار A3 22700
5 25 شاخه آجدار A3 22700
6 28 شاخه آجدار A3 -

ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23800
2 10 شاخه آجدار A2 23600
3 12 شاخه آجدار A3 23200
4 14 شاخه آجدار A3 23200
5 16 شاخه آجدار A3 23200
6 18 شاخه آجدار A3 23200
7 20 شاخه آجدار A3 23200
8 22 شاخه آجدار A3 23200
9 25 شاخه آجدار A3 23200
10 28 شاخه آجدار A3

درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23950
2 10 شاخه آجدار A2 23650
3 12 شاخه آجدار A3 23350
4 14 شاخه آجدار A3 23350
5 16 شاخه آجدار A2 23350
6 18 شاخه آجدار A3 23350
7 20 شاخه آجدار A3 23350
8 22 شاخه آجدار A3 23350

سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A2 -A3
4 14 شاخه آجدار A2 - A3 
5 16 شاخه آجدار  A2 - A3 
6 18 شاخه آجدار A2 - A3
7 20 شاخه آجدار A2 - A3
8 22 شاخه آجدار A2 - A3
9 25 شاخه آجدار A2 - A3
فولاد سپهر ایرانیان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 24100
2 10 شاخه آجدار A2 -
3 10 شاخه آجدار A3 -
4 16 شاخه آجدار A2 -
5 8 شاخه آجدار A3 -
6 14 شاخه آجدار A3
7 16 شاخه آجدار A3
8 18 شاخه آجدار A3
9 20 شاخه آجدار A3
10 22 شاخه آجدار A3

فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3 24100
2 12 شاخه آجدار A3 -
3 14 شاخه آجدار A3 23000
4 16 شاخه آجدار A3 23000
5 18 شاخه آجدار A3 23000
6 20 شاخه آجدار A3 23000
7 22 شاخه آجدار A3 23000
8 25 شاخه آجدار A3 23000
9 28 شاخه آجدار A3 23000

نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 23500
2 14 شاخه آجدار A3 23000
3 16 شاخه آجدار A3 23000
4 18 شاخه آجدار A3 23000
5 20 شاخه آجدار A3 23000
6 22 شاخه آجدار A3 23000
7 25 شاخه آجدار A3 23000
8 28 شاخه آجدار A3 23000
9 32 شاخه آجدار A3 21000

کیان کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2
2 12 شاخه آجدار A2
3 16 شاخه آجدار A3

صنعت بناب (شاهین بناب)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 23600
2 10 شاخه آجدار A2 23300
3 8 کلاف آجدار A3 24400
4 10 کلاف آجدار A3 24100
5 12 کلاف آجدار A3 23000
6 14 شاخه آجدار A3 23000
7 16 شاخه آجدار A3 23000
8 18 شاخه آجدار A3
23000
9 20 شاخه آجدار A3 20800
10 22 شاخه آجدار A3 20800
11 25 شاخه آجدار A3 20800
12 28 شاخه آجدار A3 20800

آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 20800
2 16 شاخه آجدار A3 20800
3 18 شاخه آجدار A3 20800
4 20 شاخه آجدار A3 20800
فولاد روهینا دزفول
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A3 -
2 10 شاخه آجدار A3
3 12 شاخه آجدار A3 21800
4 14 شاخه آجدار A3 21600
5 16 شاخه آجدار A3 21600
6 18 شاخه آجدار A3 21600
7 20 شاخه آجدار A3 21600
8 22 شاخه آجدار A3 21600
9 25 شاخه آجدار A3 21600
10 28 شاخه آجدار A3 21600
11 32 شاخه آجدار A3 21600
فولاد خرمدشت
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A3
3 12 شاخه آجدار A2
12 شاخه آجدار A3

بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 22100
2 10 شاخه آجدار A3 23450
3 12 شاخه آجدار A2 21300
4 12 شاخه آجدار A3 21500
5 14 شاخه آجدار A2
6 14 شاخه آجدار A3
7 16 شاخه آجدار A2 21200
8 16 شاخه آجدار A3 21400
9 18 شاخه آجدار A3
10 20 شاخه آجدار A3 21400
11 22 شاخه آجدار A3
12 25 شاخه آجدار A3
13 28 شاخه آجدار A3
14 32 شاخه آجدار A3

نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 6.5 کلاف ساده A2
2 8 کلاف آجدار A2
3 10 کلاف آجدار A2

شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A3 21000
4 16 شاخه آجدار A3 21000
5 18 شاخه آجدار A3 21000
6 20 شاخه آجدار A3 21000
7 22 شاخه آجدار A3 21000
8 25 شاخه آجدار A3 21000
9 28 شاخه آجدار A3
10 32 شاخه آجدار A3 21000

گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22650
2 10 شاخه آجدار A2 21550
3 12 شاخه آجدار A2 21350
4 14 شاخه آجدار A2 21350
5 16 شاخه آجدار A3 21350
6 18 شاخه آجدار A3 21350
7 20 شاخه آجدار A3 21350

امین تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 کلاف ساده A2 22200
2 10 کلاف آجدار A2 22000
3 12 کلاف آجدار A3 21350
4 14 کلاف آجدار A3 21350
5 16 شاخه آجدار A3 21350
6 18 شاخه آجدار A3 21350
7 20 شاخه آجدار A3 21350
8 22 شاخه آجدار A3 21350
9 25 شاخه آجدار A3 21350
10 28 شاخه آجدار A3 21350
11 32 شاخه آجدار A3

کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2 22000
2 10 شاخه آجدار A2 21800
3 12 شاخه آجدار A3 21400
4 14 شاخه آجدار A3 21400
5 16 شاخه آجدار A3 21400
6 18 شاخه آجدار A3 21400
7 20 شاخه آجدار A3 21400
8 22 شاخه آجدار A3 21400
9 25 شاخه آجدار A3 21400
10 28 شاخه آجدار A3 21400
11 32 شاخه آجدار A3 21400

بافق یزد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3 22200
3 14 شاخه آجدار A3 21300
4 16 شاخه آجدار A3 21300
5 18 شاخه آجدار A3 21200
6 20 شاخه آجدار A3 21200
7 22 شاخه آجدار A3 21200
8 25 شاخه آجدار A3 21200
9 32 شاخه آجدار A3 21200

آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 12 شاخه آجدار A3
2 14 شاخه آجدار A3 21200
3 16 شاخه آجدار A3
4 18 شاخه آجدار A3
5 20 شاخه آجدار A3 21200
6 22 شاخه آجدار A3 21200
7 25 شاخه آجدار A3

صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A3 21400
4 16 شاخه آجدار A3 21400
5 18 شاخه آجدار A3 21400
6 20 شاخه آجدار A3 21400
7 22 شاخه آجدار A3 21400
8 25 شاخه آجدار A3 21400
9 28 شاخه آجدار (آلیاژی) A3 21600
10 32 شاخه آجدار (آلیاژی) A3 21600

جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 14 شاخه آجدار A3 20650
2 16 شاخه آجدار A3 20650
3 18 شاخه آجدار A3
4 22 شاخه آجدار A3 20650
5 25 شاخه آجدار A3

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 10 شاخه آجدار A3
2 12 شاخه آجدار A3
3 14 شاخه آجدار A2
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3
8 22 شاخه آجدار A3
9 25 شاخه آجدار A3

هیربد زرندیه
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
1 8 شاخه آجدار A2
2 10 شاخه آجدار A2
3 12 شاخه آجدار A3
4 14 شاخه آجدار A3
5 16 شاخه آجدار A3
6 18 شاخه آجدار A3
7 20 شاخه آجدار A3
8 22 شاخه آجدار A3
9 25 شاخه آجدار A3
10 28 شاخه آجدار A3
11 32 شاخه آجدار A3

ارتباط با ما

تلفن :

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ثبت سفارش

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ایمیل نامعتبر است

درخواست خود را درج نمایید

لطفا نوع محصول ، برند و در حد امکان جزییات درخواست خود را درج نمایید.

کانال تلگرام آهن ایران نو

قیمت روز آهن را در کانال تلگرام ما دنبال کنید